top

Informacje - Praca Niemcy

Formalności do pracy w Niemczech
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiele krajów wspólnoty otworzyło swoje rynki pracy dla nowo przyjętych członków, jednak wśród nich niestety nie było Niemiec. Procedura otrzymania pracy za zachodnią granicą nie należy do najłatwiejszych jednak nie zamyka całkowicie drogi do "kariery". Wymagania jakie musi spełnić Polski Pracownik to przede wszystkim pisemne oświadczenie przyszłego pracodawcy, iż deklaruje się nas zatrudnić.

Formalności

Pozwolenie na pobyt i pracę
Aby móc w ogóle wypełnić wszystkie formalności związane z pracą w Niemczech należ najpierw mieć pozwolenie na pobyt. Co należy jednak zrobić, aby uzyskać pozwolenie na pobyt w Niemczech?

Nie obędzie się bez zameldowania, które niestety wiąże się z kosztami utrzymania mieszkania. Pozwolenie na pobyt takie jest wydawane są zazwyczaj na okres maksymalnie 5 lat z możliwością przedłużenia. Wniosek musimy złożyć w najbliższym biurze imigracyjnym.

Mieszkanie w Niemczech
Najlepszym wyjściem jeśli myślimy o stałej pracy w Niemczech jest ubieganie się o pozwolenie na osiedlenie jednak zazwyczaj aby uzyskać takie pozwolenie musimy już od jakiegoś czasu przebywać na terenie Niemiec.

Działalność gospodarcza Legalna praca w Niemczech możliwa jest także dla pracodawców, którzy zadeklarują chęć prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Pracownik gość
W Niemczech możemy również pracować jako tzw. "Pracownik Gość". Program przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy znaleźli już pracodawcę, który ich zatrudni w tym charakterze. Zazwyczaj jest to praca związana z rolnictwem sadownictwem ogólnie rozumiana praca sezonowa. Pracownik z Polski może w ten sposób przepracować nie więcej niż 18 miesięcy.